Havneholmen skal asfalteres
(konkrete tidspunkter)

Publiceret 06.04.2024

Som tidligere annonceret skal vi have ny belægning på Havneholmen. Nu er datoerne for arbejdet fastsat.

(Mail fra Grundejerforeningen Havneholmen)

Kære medlemmer af Grundejerforeningen Havneholmen,

Asfaltering

Nedenstående er vigtige oplysninger for dem der bruger Havneholmen i bil. Jeg forventer, at I underretter jeres beboere og lejere om de begrænsninger i trafikken, der er beskrevet nedenfor. 

Jeg har tidligere fortalt om projektet om asfaltering af Havneholmen. Stykket fra omkring den udvendige parkeringsplads ved Fisketorvet til torvet ved Aller bygningen skal asfalteres. Bestyrelsen har besluttet, at arbejdet skal udføres i weekenden. Det var oprindeligt oplyst af entreprenøren, at arbejdet kunne udføres i løbet af én weekend. Nu får vi at vide, at det kan ikke lade sig gøre. Det kommer til at strække sig over to weekender. Det er vigtigt at gøre opmærksom på, at hårdt vejr kan ændre tidsplanen nedenfor. 

D. 27./28. april  vil vejen blive fræset. I den weekend kan man køre på vejen med stor forsigtighed og tålmodighed. I den efterfølgende uge vil vejen være fræset, det kan man godt køre på.

D. 04./05. maj fra kl. 6 til kl. 18 vil der blive asfalteret. I det tidsrum vil det ikke være muligt at køre på asfalten. Det betyder, at det i realiteten er umuligt at køre i bil på vejen. Man skal altså på forhånd vælge om bilen fra kl. 6 til kl. 18 skal være inde på en parkeringsplads, eller om den skal placeres udenfor. Cykler henvises til hensynsfuld kørsel i gangarealerne. I en uge efter asfalteringen, dvs frem til ca. d. 12. maj bør der ikke køre tung trafik på asfalten. Det gælder især i rundkørselen. Så hvis man kunne undgå fx flytninger eller leverancer med tunge biler, ville det være en venlig handling, der vil skåne vores nye asfalt.

Bestyrelsen arbejder på, at skaffe midlertidig parkering i nærområdet. Men vi ved ikke om det kan lade sig gøre. Det vender vi tilbage om. 

Bestyrelsen er blevet informeret om, at den første del af Havneholmen (fra Vasbygade til Fisketorvet) vil blive asfalteret engang i løbet af i år, men vi kender ikke tidsplanen, og heller ikke hvordan det kommer til at ske.

Mange hilsner,

Jens Rise Rasmussen, bestyrelsen

Flere nyheder

Se nyhedsoversigten