Forsikringer

Ejendommen er omfattet af en bygningsforsikring.

Ejerforeningen Havneholmen er omfattet af en bygningsforsikring. Forsikringen indeholder bl.a. forsikring mod brand, kumme og glas, hvilket betyder, at du ikke behøver at have dækning for det på din egen indboforsikring. Forsikringen er tegnet hos forsikringsselskabet Tryg.


Forsikringspolicer og -betingelser

Tryg - Bygningsforsikring, policenr. 649-182.464 (pdf)

Tryg - Forsikringsbetingelser for Bygningsforsikring, policenr. 649-182.464 (pdf)

Tryg - Særlige vilkår for andels- og ejerlejligheder (pdf)