Ejerforening

Administration og drift af E/F Havneholmen.


Ejerforeningen udgøres af samtlige ejere af lejligheder i ejendommen på Havneholmen 48-86. Foreningens formål er at administrere den fælles ejendom og andre fælles anliggender.

Bestyrelse

Bestyrelsens opgaver består overordnet i at lede ejerforeningen, herunder at sørge for god og forsvarlig varetagelse af fællesejendommens forhold, drift, ren- og vedligeholdelse af fællesarealer såvel indvendigt som udvendigt, tegning af forsikringer og betaling af driftsomkostninger.

Bestyrelsen har desuden ansvaret for at generalforsamlingens beslutninger føres ud i livet. Det foregår i tæt samarbejde med ejerforeningens administrator og ejendomsinspektør.

Endelig skal bestyrelsen udarbejde og fremlægge en årsberetning på den ordinære generalforsamling.


Bestyrelsens sammensætning

  • Andreas Segerros (Formand) - Havneholmen 78, 1. th.
  • Jan Thorsen - Havneholmen 84, 2. th.
  • Jan Melsø - Havneholmen 86, 2. th.
  • Ole Guldmann - Havneholmen 54, st. tv.
  • Jacob Steen Andersen - Havneholmen 86, 3. tv.
  • Joseph Wald (suppleant) - Havneholmen 54, 2.th.
  • Iben Hielscher (suppleant, repræsentant for firmaet Heimstaden)

Kontakt E/F Havneholmen

Al kontakt til bestyrelsen går gennem ejerforeningens administrator. Officielle henvendelser og spørgsmål om ejerforeningen, vedtægter, husorden, fællesudgifter, lejlighedernes benyttelse eller generalforsamlinger skal derfor sendes til:

Helle Søndergaard, WA ApS

E-mail: hs@wadm.dk

Generalforsamling

Ejerforeningen afholder ordinær generalforsamling en gang om året, oftest i maj måned. Her bliver beslutninger vedrørende ejendommen og ejerforeningens aktiviteter truffet. Ejerforeningen afholder i den forbindelse ordinær generalforsamling for både ejerforening og parkeringslauget - sidstnævnte er en andelsforening under E/F Havneholmen, der ejer og driver parkeringsanlægget.

Administrator

WA ApS

Havneholmen 21, 5.

1561 København V

Tlf: 3264 4600

www.wadm.dk

hs@wadm.dk

Kontaktperson: Helle Søndergaard

​Revisor

Grant Thornton

Statsautoriseret revisionspartnerselskab

Stockholmsgade 45

2100 København Ø

Tlf: 3311 0220

www.grantthornton.dk