Ejerforening

Administration og drift af E/F Havneholmen.


Ejerforeningens formål er at administrere den fælles ejendom og andre fælles anliggender. Ejerforeningen udgøres af samtlige ejere af lejligheder i ejendommen på Havneholmen 48-86, og den har ansvaret for driften af ejendommen.

Bestyrelse

Bestyrelsen har ansvaret for at generalforsamlingens beslutninger føres ud i livet. Det foregår i tæt samarbejde med ejerforeningens administrator og ejendomsinspektør.

Bestyrelsens opgaver består overordnet i at lede ejerforeningen, herunder at sørge for god og forsvarlig varetagelse af fællesejendommens forhold, drift, ren- og vedligeholdelse af fællesarealer såvel indvendigt som udvendigt, tegning af sædvanlige forsikringer og betaling af driftsomkostninger.

Bestyrelsen skal også sikre, at administrationen af ejerforeningen foregår forsvarligt. Herudover skal bestyrelsen udarbejde en årsberetning til fremlæggelse på den ordinære generalforsamling.


Kontakt bestyrelsen for E/F Havneholmen

Al kontakt til bestyrelsen for E/F Havneholmen går gennem ejerforeningens administrator. Officielle henvendelser og spørgsmål om ejerforeningen, vedtægter, husorden, fællesudgifter, lejlighedernes benyttelse eller generalforsamlinger, skal derfor sendes til Helle Søndergaard hos WA ApS: hs@wadm.dk


Bestyrelsens sammensætning

  • Andreas Segerros (Formand) - Havneholmen 78, 1. th.
  • Jan Thorsen - Havneholmen 84, 2. th.
  • Jan Melsø - Havneholmen 86, 2. th.
  • Ole Guldmann - Havneholmen 54, st. tv.
  • Jacob Steen Andersen - Havneholmen 86, 3. tv.
  • Joseph Wald (suppleant) - Havneholmen 54, 2.th.
  • Jesper Witt Knudsen (suppleant) - Nordic Property Management (repræsenterer firmaet Heimstaden)

Generalforsamling

Ejerforeningen afholder ordinær generalforsamling en gang om året, oftest i maj måned. Her bliver beslutninger vedrørende ejendommen og ejerforeningens aktiviteter truffet. Ejerforeningen afholder i den forbindelse ordinær generalforsamling for både ejerforening og parkeringslauget - sidstnævnte er en andelsforening under E/F Havneholmen, der ejer og driver parkeringsanlægget.

Administrator

WA ApS

Havneholmen 21, 5.

1561 København V

Tlf: 3264 4600

www.wadm.dk

hs@wadm.dk

Kontaktperson: Helle Søndergaard

​Revisor

KRESTON CM

Adelgade 15

1304 København K

Tlf: 3373 4600

www.cmrevision.dk