Ejerforening

Administration og drift af E/F Havneholmen.


Ejerforeningen udgøres af samtlige ejere af lejligheder i ejendommen på Havneholmen 48-86. Foreningens formål er at administrere den fælles ejendom og andre fælles anliggender.

Bestyrelse

På generalforsamlingen udpeges bestyrelsen, der har til opgave at varetage den daglige ledelse af ejerforeningen.

Bestyrelsen har til opgave at sørge for god og forsvarlig varetagelse af fællesejendommens forhold, drift, ren- og vedligeholdelse af fællesarealer såvel indvendigt som udvendigt, tegning af forsikringer og betaling af driftsomkostninger.

Bestyrelsen har desuden ansvaret for at generalforsamlingens beslutninger føres ud i livet. Det foregår i tæt samarbejde med ejerforeningens administrator og ejendomsinspektør.

Endelig skal bestyrelsen udarbejde og fremlægge en årsberetning på den ordinære generalforsamling.

Bestyrelsens sammensætning

  • Andreas Segerros (Formand) - Havneholmen 78, 1. th.

  • Jan Thorsen - Havneholmen 84, 2. th.

  • Ole Guldmann - Havneholmen 54, st. tv.

  • Jacob Steen Andersen - Havneholmen 86, 3. tv.

  • Joseph Wald - Havneholmen 54, 2.th.

  • Ann Schwander (suppleant) - Havneholmen 70 st. tv.

  • Jonas Ebensgaard Hansen (suppleant, repræsentant for firmaet Heimstaden)

Formanden og bestyrelsens øvrige medlemmer vælges for to år, således at formanden og halvdelen af bestyrelsens øvrige medlemmer afgår i lige årstal og den anden halvdel i ulige årstal. Suppleanter afgår hvert år. Genvalg kan finde sted. For yderligere information se Vedtægter

Kontakt ejerforeningen

Al kontakt til E/F Havneholmen og bestyrelsen går gennem ejerforeningens administrator. Officielle henvendelser og spørgsmål om ejerforeningen, vedtægter, husorden, fællesudgifter, lejlighedernes benyttelse eller generalforsamlinger skal derfor sendes til:

Helle Søndergaard, WA ApS

E-mail: hs@wadm.dk

Generalforsamling

Ejerforeningen afholder ordinær generalforsamling en gang om året, oftest i maj måned. Her bliver beslutninger vedrørende ejendommen og ejerforeningens aktiviteter truffet. Ejerforeningen afholder i den forbindelse ordinær generalforsamling for både ejerforening og parkeringslauget - sidstnævnte er en andelsforening under E/F Havneholmen, der ejer og driver parkeringsanlægget.

Ejerforeningen Havneholmen

14.06.2021 Referat af generalforsamling (pdf)

Administrator

WA ApS

Havneholmen 21, 5.

1561 København V

Tlf: 3264 4600

www.wadm.dk

hs@wadm.dk

Kontaktperson: Helle Søndergaard

​Revisor

Grant Thornton

Statsautoriseret revisionspartnerselskab

Stockholmsgade 45

2100 København Ø

Tlf: 3311 0220

www.grantthornton.dk