Vedtægter

Vedtægter for både E/F Havneholmen og Parkeringslauget.

Ejerforeningen Havneholmen

Vedtægter for Ejerforeningen Havneholmen, maj 2015 (pdf)


Ejerforeningens vedtægter indeholder bl.a. information om:

  • Ejerforeningens formål og hjemsted
  • Rettigheder og forpligtelser
  • Fordelingstal
  • Ordinær og ekstraordinær generalforsamling
  • Bestyrelsen og dennes opgaver
  • Administration & revision
  • Fællesudgifter & årsregnskab
  • Varme- og vandregnskab
  • Ind- og udvendig vedligeholdelse
  • Ejerlejlighedernes benyttelse

Parkeringslauget

Parkeringslauget er en andelsforening under Ejerforeningen Havneholmen, der ejer og driver parkeringsanlægget.


Vedtægter for Parkeringslauget Havneholmen (pdf)

Tillæg til vedtægter for Parkeringslauget Havneholmen (pdf)