Affald

Læs, hvordan vi håndterer affald i E/F Havneholmen.

Biocontainere

Bioaffald

Du kan aflevere poser med bioaffald i de containere, der er mærket BIO. De er placeret på parkeringspladsen foran opgang 52, og de bliver tømt hver torsdag. Undgå at fylde bioposen helt og luk venligst posen med en knude. Brug gerne to poser, hvis dit bioaffald er meget vådt eller tungt. 

Du kan hente nye bioposer i affaldsrummet.

Affaldsskakt

Husholdningsaffald

Affaldsskakterne i opgangene er udelukkende beregnet til husholdningsaffald. Faktisk er der kun plads til affaldsposer, der rummer højst 15 liter. Og poserne skal være lukkede. Affaldsposer med lukkeanordning fås i alle supermarkeder.

Pizzabakker stopper affaldsskakten til, så dem beder vi dig om at aflevere i papcontainerne i affaldsrummet. Undlad også at bruge affaldsskakten til tøj, stof, bøjler, vinkasser, sko, aviser og lignende. Hver gang affaldsskakten stopper til, betyder det ekstra udgifter for os alle.

Affaldsrum i underetagen

Øvrigt husholdningsaffald

Den del af husholdningsaffaldet der ikke egner sig til affalsskakten kan du komme af med i affaldsrummet i underetagen lige ved udkørslen. Det kan fx være flasker, glas, pap, aviser og papir samt batterier. Er du i tvivl om, hvordan du skal sortere dit affald, så orientér dig på skiltene i affaldsrummet. 

Der må ikke stilles storskrald, bygge- eller miljøaffald i affaldsrummet - det skal altid afleveres på genbrugsstationen. 

Sydhavn Genbrugscenter

Storskrald, bygge- og miljøaffald

Det affald, vi ikke kan håndtere selv, fx miljøaffald (medicin, syre, olie, benzin, maling, kemikalier) og storskrald (møbler, cykler og el-skrot) samt byggeaffald, kan du komme af med på Sydhavn Genbrugscenter.

Se rutevejledning til Sydhavn Genbrugscenter

Storskrald

Se i kalenderen hvornår næste container til storskrald kommer.

Husk at der kun må afleveres gamle møbler i containeren. Vi tager ikke imod elektronik, gamle cykler, maling, byggeaffald eller kemikalier i containeren.