Affald

Læs, hvordan vi håndterer affald i E/F Havneholmen.

Affaldsskakt

Husholdningsaffald

Affaldsskakterne i opgangene er udelukkende beregnet til husholdningsaffald. Faktisk er der kun plads til affaldsposer, der rummer højst 15 liter. Og poserne skal være lukkede. Affaldsposer med lukkeanordning fås i alle supermarkeder.

Pizzabakker stopper affaldsskakten til, så dem beder vi dig om at aflevere i papcontainerne i affaldsrummet. Undlad også at bruge affaldsskakten til tøj, stof, bøjler, vinkasser, sko, aviser og lignende. Hver gang affaldsskakten stopper til, betyder det ekstra udgifter for os alle.

Biocontainere

Bioaffald

Du kan aflevere poser med bioaffald i de containere, der er mærket BIO. De er placeret på parkeringspladsen foran opgang 52, og de bliver tømt hver torsdag. Undgå at fylde bioposen helt og luk venligst posen med en knude. Brug gerne to poser, hvis dit bioaffald er meget vådt eller tungt.

Du kan hente nye bioposer i affaldsrummet.

Affaldsrum i underetagen

Affaldsrum i underetagen

Flasker, glas, pap, aviser og papir samt batterier kan du komme af med i affaldsrummet i underetagen lige ved gitterporten. Glas afleverer vi i glascontainerne, der ligeledes er placeret i affaldsrummet. Er du i tvivl om, hvordan du skal sortere dit affald, så orientér dig på skiltene i affaldsrummet.

Storskrald kan du aflevere i containeren, som vi bestiller en gang om måneden. Ellers skal storskrald på genbrugsstationen.

Byggeaffald skal altid afleveres på genbrugsstationen.

Sydhavn Genbrugscenter

Genbrugsstation

Det affald, vi ikke kan håndtere selv, fx miljøaffald (medicin, syre, olie, benzin, maling, kemikalier) og storskrald (møbler, cykler og el-skrot) samt byggeaffald, kan du komme af med på Sydhavn Genbrugscenter.

Se rutevejledning til Sydhavn Genbrugscenter

Container til storskrald

Container til storskrald

Hver anden måned opstiller vi en container til storskrald foran opgang 52. Vi plejer at annoncere i det kalenderen forinden.