Affald

Læs hvordan vi håndterer affald i E/F Havneholmen.

Affaldsskakt

Husholdningsaffald

Affaldsskakterne i opgangene er udelukkende beregnet til husholdningsaffald. Faktisk er der kun plads til affaldsposer, der rummer højst 15 liter. Og poserne skal være lukkede.

Pizzabakker stopper affaldsskakten til, så dem beder vi dig om at aflevere i papcontainerne i affaldsrummet. Undlad også at bruge affaldsskakten til tøj, stof, bøjler, vinkasser, sko, aviser og lignende. Hver gang affaldsskakten stopper til, betyder det ekstra udgifter for os alle.

Biocontainere

Bioaffald

Du kan aflevere poser med bioaffald i de containere, der er mærket BIO. De er placeret på parkeringspladsen foran opgang 52, og de bliver tømt hver torsdag. Undgå at fylde bioposen helt og luk venligst posen med en knude. Brug gerne to poser, hvis dit bioaffald er meget vådt eller tungt.

Du kan bestille gratis bioposer med levering til din adresse på Københavns Kommunes hjemmeside: www.kk.dk/bioposer

Læs mere om bioaffaldsordningen på: www.kk.dk/artikel/spoergsmaal-og-svar-om-bioaffald

Storskraldscontainere

Storskrald

Flasker, glas, pap, aviser og papir samt batterier kan du komme af med i affaldsrummet i underetagen lige ved gitterporten. Glas afleverer vi i glascontainerne, der ligeledes er placeret i affaldsrummet.

Er du i tvivl om, hvordan du skal sortere dit affald, så orientér dig på skiltene i affaldsrummet. Storskrald eller byggeaffald skal afleveres på genbrugsstationen.

Genbrugsstation

Genbrugsstation

Det affald, vi ikke kan håndtere selv, fx miljøaffald (medicin, syre, olie, benzin, maling, kemikalier), og storskrald (møbler, cykler og el-skrot) kan du komme af med på Vasbygades Genbrugsstation, der ligger lige rundt om hjørnet.

Se vejen til Vasbygades Genbrugsstation

Container til storskrald

Container til storskrald

Vi opstiller en container til storskrald, hver måned foran opgang 52.