Kajakklub

Meld dig ind i kajakklubben og lån kajak og SUP-board gratis.

Vi har en kajakklub for beboere på Havneholmen 48-86. Det er gratis både at blive medlem og at låne kajak eller SUP-board.

Sådan fungerer ordningen

Man skal melde sig ind i klubben for at låne en af de kajakker eller SUP-boards, som andre beboere stiller til rådighed for klubben. Man kan kun låne til sig selv, ikke til familie, venner, kollegaer mm. Det vil sige, at hver person i en husstand, som ønsker at benytte en af klubbens kajakker eller SUP-boards, skal melde sig ind i klubben.

Lånet kommer i stand ved, at medlemmet kontakter ejeren og laver en aftale om tid og varighed. Ejeren kan bede om navn og kontaktoplysninger på medlemmet. Opbevaringspladserne for lånekajakkerne og -boards er forsynet med et skilt, hvorpå der står hhv. LÅNEKAJAK eller LÅNEBOARD samt ejerens navn, adresse, telefonnummer og e-mail. Lånet omfatter kun kajak eller SUP-board, ikke svømmevest, pagaj og spraydæk, medmindre det aftales med ejeren.

Kontakt ejendomsinspektøren for kontaktoplysninger på ejere, der låner kajaker og SUP-boards ud

Låner hæfter for skader på materiel, for skade på tredjemandsejendom samt ved bortkomst. Inden brug bør man derfor tjekke, at kajak eller board ikke har skader. Er det tilfældet, bør man kontakte ejeren, for ellers risikerer man at hæfte for skaden.


Indmeldelse

Hvis du ønsker at blive medlem af kajakklubben, skal du kontakte Susanne Tøttenborg på susanne@toettenborg.dk og oplyse navn, husnummer/etage, telefonnummer og e-mailadresse. Du skal også give tilladelse til at medlemsoplysningerne opbevares af Susanne Tøttenborg og ejendomsinspektøren. Dine oplysninger slettes, når du melder dig ud eller flytter fra Havneholmen.

Opbevaring af kajakker

Som beboer har du mulighed for at opbevare din kajak i ejendommens underetage. Prisen for en plads er DKK 500,- om året og beløbet opkræves 1. maj hvert år. Er din kajak derimod tilmeldt kajakklubben som lånekajak, er opbevaringen gratis.

Interessen for at have sin kajak opbevaret i ejendommens underetage overgår i øjeblikket kapaciteten, og vi har derfor oprettet en venteliste.

I øjeblikket er alle kajakpladser optaget, og der er flere personer på venteliste til at få en.

Hvis du vil skrives på ventelisten, skal du kontakte ejendomsinspektøren