El, vand & varme

Her i ejendommen får vi fjernaflæst forbrug af el, vand og varme, så du behøver ikke være hjemme, når der skal aflæses.

El

Vores leverandør af el er firmaet Radius. Husk, at du frit kan vælge leverandør og afregne el-forbrug med den, du vælger.

Ved ind- og udflytning er det dit ansvar at få meldt flytning til din leverandør af el.

Aflæsning af forbrug

Elmålerne finder du i underetagen nær din opgang. Kan du ikke finde elmåleren, så kontakt ejendomsinspektøren.

Vand og varme

Vores leverandør af vand og fjernvarme er Brunata. Som beboer kan du få komplet overblik over dit forbrug på hjemmesiden Brunata Online.

Du skal melde ind- og udflytning til Brunata. Er du ejer kan ejendommens administrator hjælpe dig med at blive tilmeldt, og er du lejer skal du kontakte udlejningsfirmaet Heimstaden.


Aflæsning af forbrug

Vand- og varmemålerne er placeret i teknikskabet i din lejlighed. Kan du ikke finde teknikskabet, så kontakt ejendomsinspektøren.

Du får den bedste udnyttelse af varmen, når varmen cirkulerer i din lejlighed. Sørg derfor for, at mindst én af de udluftningsriste, der sidder i vinduesrammerne, er åben i hvert rum. Anbefalingen for gulvvarme i badeværelset er at termostaten indstilles 2, højst 3. Termostaten finder du også i teknikskabet.

Ejendommens varmesystem måler udetemperaturen og tilpasser fremløbet af varme til alle lejligheder. Varmesystemet slukker automatisk når sommervarmen er høj nok og sparer energi til brug for pumper og andet.

Energimærkning

Ejendommens energimærkning (pdf)