Reducer brugen af affaldsskakten

Publiceret 19.12.2023

Vi ved, at vi kommer til at sortere vores affald endnu mere end vi gør nu, og bestyrelsen arbejder i øjeblikket med at få planlagt, hvordan affaldssortering kan ske bedst muligt på ejendommen. Københavns Kommune stiller nogle krav til hvilke containere, der skal være tilgængelige på ejendommen, og til hvordan de skal kunne tilgås både af beboere og af renovationsvogne.

Københavns kommune opfatter det affald, som smides ud i affaldsskakten, som usorteret og vejer derfor alt det affald, som bliver smidt ud i affaldsskakten. Netop fordi affaldet er usorteret, er det rigtig dyrt at smide i affaldsskakten. Sidste år betalte vi 180.000 kr. for at få hentet og sorteret netop dette affald.

Brug derfor affaldsskakten mindst muligt på den måde er du både med til at skåne miljøet og også spare ejerforeningen penge, og sorter dit affald så meget som muligt i containerne i skralderummet.


Se også

Affald

Flere nyheder

Se nyhedsoversigten