Affaldsskakter er kun til husholdningsaffald

Publiceret 01.07.2023

Du drømmer ikke om, hvad der bliver smidt i affaldsskakterne - og hvad det koster os!

Vi oplever desværre en del tilfælde af tilstoppede affaldsskakter. Det sker fordi der bliver smidt ting i skakterne, som de ikke er beregnet til. Her er nogle eksempler:


Det koster 6.000 kroner hver gang en affaldsskakt er stoppet og skal bores ud. Hertil kommer tiden som ejendomsinspektøren bruger på det, samt ulejligheden for de andre beboere i opgangen, der ikke kan benytte den tilstoppede affaldsskakt. 


Affaldsskakterne i opgangene er udelukkende beregnet til husholdningsaffald i lukkede affaldsposer der rummer højst 15 liter.

Vi råder over et fint affaldsrum i ejendommens underetage.  Er du i tvivl om, hvordan du skal håndtere dit affald, så besøg websiden 
Affald

Flere nyheder

Nyhedsoversigten