Ordinær generalforsamling 2023

Publiceret 14.05.2023

Onsdag den 3. maj blev der afholdt ordinær generalforsamling i både Ejerforeningen Havneholmen og Parkeringslaug. Læs sammendraget her.


Ejerforeningen Havneholmen

Fællesudgifter

Det blev vedtaget at godkende bestyrelsens forslag til en forøgelse af fællesudgifterne fra kr. 300,- pr. fordelingstal til kr. 400,- pr. fordelingstal med tilbagevirkende kraft fra den 1. januar 2023.


Hunde

Til forslaget om beskyttelse af beplantning mod hundeluftning i de beplantede arealer, blev forsamlingen enig om at lave et forsøg med indhegning med to tråde af nogle af de særligt udsatte bede for at se, om dette vil holde hundene ude af bedene. Derudover var der også enighed om at undersøge, om man kunne finde nogle bedre ”ingen hunde i haverne skilte” end dem, der pt står i vores haver.


Projekt opgange

Trivselsudvalget har i samarbejde med bestyrelsen indledt et projekt til forskønnelse af indgangspartierne i vores opgange. Formålet med projektet er at entré-partierne i deres udtryk i højere grad afspejler ankomst til en opgang med ejerboliger af høj værdi og kvalitet modsat fællesudtrykket i dag, der er en neutral ankomst til en ”opgang med postkasser”. 

Som udsmykning har gruppen arbejdet med “Wooden tile panels” samt fx en rustik bænk eller cube i genanvendt bolværkstræ og hånddrejede terrakottakrukker med ”rustgrå” overfladestruktur. Der var generelt størst tilslutning til udsmykning, der sidder på væggen og som kan sættes fast, så det ikke forsvinder. Som forsøg opsættes der udsmykning i nogle opgange, og projektet evalueres derefter for at finde ud af, om der er tilslutning til at alle opgange udsmykkes. På de to billeder nedenfor ses udsmykning med eksempler på Wooden tile panels illustreret i opgang 72

Liftarbejde

Der blev spurgt, om bestyrelsen kunne lave en holdbar tidsplan for, hvornår forårets og sommerens vedligeholdelsesarbejder med lift vil blive udført. I industriferien (ugerne 28, 29 og 30) vil der ikke blive arbejdet med vedligeholdelsesarbejde, og i de uger vil derfor ikke køre lifte på området - medmindre der opstår et uforudset behov for akut skadesudbedring.

Derudover er det desværre ikke muligt at udstikke en detaljeret holdbar plan for liftarbejdet, da vedligeholdelsesarbejdet - og det facademateriale der arbejdes med - er afhængigt af vind og vejr. 

Bestyrelsen henviser iøvrigt til nyheden fra 23. marts: Sommerens vedligehold i ejerforeningen


Valg til bestyrelsen

Til bestyrelsen blev Jakob Steen Andersen valgt som formand, Josh Wald og Ann Schwander som bestyrelsesmedlemmer og Carsten Jensen og Jonas Ebensgaard Hansen som suppleanter til bestyrelsen. Derudover består bestyrelsen af yderligere to medlemmer; Jan Thorsen og Ole Guldmann, som ikke var på valg i år. 

Bestyrelsen vil gerne takke vores formand gennem mange år, Andreas Segerros, for en stor indsats for E/F Havneholmen og for et godt samarbejde i bestyrelsen. 

Parkeringslauget


Det blev besluttet at hæve betaling til parkeringslauget med 20,- kr. om måneden for at dække det budgetterede tab. På generalforsamlingen fortalte konsulent Anders Gadsbøll fra Gadsbøll Consulting, hvordan hjemmeladere kan installeres i parkeringskælderen for ca. 20.000 kr. pr. installation alt inkl. Derudover blev Ole Schwander genvalgt, Anders Fuglsang blev valgt som bestyrelsesmedlem og Bent Jørgensen blev valgt som suppleant. Jens Asbæk genopstiller ikke, da han fraflytter ejendommen. 

Bestyrelsen vil gerne sig tak til Jens for et stort stykke arbejde i parkeringslauget. 


Flere nyheder

Nyhedsoversigten