Sommerens udendørs vedligeholdelsesarbejder

Publiceret 26.03.2023

Meget af vedligeholdelsesarbejdet vil foregå fra arbejdslifte, som vil køre på området i perioder sommeren igennem. Der vil både blive arbejdet på facader, døre og vinduer samt sprøjtet mod alger. Vedligeholdelsesarbejdet starter primo maj. 


Bekæmpelse af grønne alger på facader

Igen i år skal vi have sprøjtet vores facader mod grønne alger med midlet Algefri X fra Ecostyle. Sprøjtearbejdet vil foregå fra lift og kræver en uge med godt vindstille vejr. 

Vi bliver derfor nødt til at informere alle beboere med kort varsel på tre dage alt efter vejrudsigterne. Dette gøres via vores hjemmeside og med opslag i opgangene, så beboere kan nå at flytte blomster og andet, som ikke kan tåle at blive ramt lidt at algemidlet.

Det kan desværre ikke helt undgås, at der kan komme lidt algemiddel på vinduer og døre, når arbejdet pågår.


Snedkerarbejde

I maj måned begyndes også snedkerarbejde og i år vil der gå to snedkere fast på området og udbedre skader på døre og vinduer samt andre udfordringer på vores bygninger. 

Disse arbejder vil delvist blive udført fra arbejdslifte og vil vare sommeren over.

Murerarbejde

Vi skal igen i år have vedligeholdt vores facadepuds, der er især to store skader, som skal udbedres samt flere småskader. Dette arbejde vil blive udført af to murere, som også vil arbejde fra hver deres lift.

Flere nyheder

Nyhedsoversigten