Status og julehilsen fra bestyrelsen

Publiceret 17.12.2022

Bestyrelsen orienterer om årets bedrifter og ønsker glædelig jul og godt nytår.

I bestyrelsen er overvågning af drift og økonomi samt vedligeholdelse af ejendommen på dagsordenen til alle vores møder. Der kan for eksempel nævnes at facaderne i år blevet sprøjtet med algerens, så facaderne forbliver hvide. Desuden er indgangspartierne i trappeopgangene blevet malet.

Det almindelige sommersæsonarbejde fra arbejdslifte er igen i år gået godt. Vi har fået repareret en del pudsskader på facaderne samt repareret døre og vinduer, hvor det har været nødvendigt.

Der bliver også arbejdet med vedligehold og nyplantning af haverne, så de fremstår veltilplantede og velplejede. Bestyrelsen har ud over havernes udseende også stort fokus på, at beplantningen i haverne bidrager til biodiversitet, så vi på den måde støtter miljøet. Vi syntes, at vi ser flere småfugle og insekter end tidligere på Havneholmen.

Efter sidste generalforsamling blev der indkøbt nye affaldscontainere, som nu efter nogle måneder med regn viser deres flotte cortenstålfarve.

Ny affaldscontainer på Havneholmen

Der er udskiftet vandmålere i alle 238 lejligheder, så forbruget nu aflæses elektronisk, og alle beboere har fået adgang til Brunatas online univers. Derudover er de brune måtter som blev brugt som afskærmning på nogle altaner blevet fjernet, så facaderne igen fremstår hvide.

Endvidere har vi også arbejdet en del med at få det nye ankomstareal færdigplanlagt, og det har vist sig ekstremt vanskeligt. Forudsætningerne for projektet bliver ved med at ændre sig, først på grund af Corona og derefter på grund af situationen i Europa, der forårsager enorme stigninger i råvarepriser, og det har gjort det vanskeligt at få projektet gennemført til priserne i det oprindelige tilbud. Bestyrelsen vil arbejde videre med ankomstarealet for at se på eventuelle mulige løsninger fremover.

Regler for brug af området ved Havneholmen opsat på bolværket

Bestyrelsen har desuden udarbejdet en velkomstfolder til nye beboere med gode råd til hvordan hverdagen kan håndteres her på Havneholmen samt udarbejdet og opsat ”Regler” for brug af området ved vandet for på den måde at hjælpe udefrakommende til at udvise god opførsel, når de er på området.


Parkeringslaug

Parkeringslauget har i det forløbne år arbejde med at drift, økonomi og vedligehold af E/F Havneholmens største ejerlejlighed nemlig parkeringskælderen.

Der er blevet - og bliver fortsat - arbejdet en del med, hvordan fremtiden for el-biler vil se ud på Havneholmen, og hvordan vi kan sikre at beboere kan oplade deres el-biler i parkeringskælderen.

Som en lille kuriøs information kan det oplyses, at porten til parkeringskælderen går op og ned 200 gange om dagen, og har i alt nu kørt op og ned over 500.000 gange. Så selvom der har været et par gange i det forløbne år, hvor den ikke har fungeret, så er den utrolig driftssikker.

Trivselsudvalget

Trivselsudvalget står blandt andet for de sociale arrangementer i bebyggelsen og er også engageret i forskønnelse af vores bygninger og områder.

Trivselsudvalget har i det forløbne år afholdt seks arrangementer; Sankthansaften, Drinks på Kajen, Børneskattejagt, Banko, Pubquiz og Julearrangement. Fælleslokalet er også blevet optimeret, senest bl.a. ved indkøb af ny opvaskemaskine.

Har du lyst og tid til at være en del af Trivselsudvalgets arbejde og blandt andet være med til at planlægge og deltage i gennemførelsen af et eller flere arrangementer, eller har du bare en ide til at understøtte den gode trivsel på Havneholmen, så kontakt Trivselsudvalget på mail havneholmen.trivsel@gmail.com.


Bådklubben

I bådklubben er der blevet oprettet yderligere to bådpladser, ventepladser, hvor bådeklubbens nye medlemmer kan have deres båd liggende, men de venter på at en plads ved y-bommene bliver ledig.

Derudover har bådklubben fået sat strømstandere med elmåler op på broerne, så de kan lade batterier op og har strøm til støvsugning og andet. Elforbruget afregnes med den enkelte bådejer.

Bestyrelsen ønsker glædelig jul og godt nytår


Snart sænker julehyggen sig over Havneholmen, og det bliver tid til juleaften med alt, hvad det indebærer. Derefter går det hurtigt mod nytårsaften, hvor familier og venner mødes og fejrer det nye års komme til synet af et festfyrværkeri over vandet fra første parket i lejlighederne.

Nedenfor ses bestyrelsen ved sidste bestyrelsesmøde og med dette ønsker bestyrelsen alle beboere en rigtig glædelig jul og et godt nytår.

Bestyrelsen i E/F Havneholmen

Bestyrelsen i E/F Havneholmen fordelt på to fotos. Fra venstre: Ole Guldmann, Jan Thorsen, Jakob Steen Andersen, Ann Schwander og Joseph Wald. Yderst til højre (nederst i mobilvisning): Andreas Segerros.

Flere nyheder

Se nyhedsoversigten