Sommerens vedligehold i ejerforeningen

Publiceret 27.03.2022

Sommerens udendørs vedligeholdelsesarbejder begynder 1. maj 2022. Der vil blive arbejdet på facader, døre og vinduer samt sprøjtet mod alger. Meget af arbejdet foregår fra arbejdslifte, som vil køre på området i perioder sommeren igennem.


Bekæmpelse af grønne alger på facader

I maj måned skal vi have behandlet vores facader mod grønne alger med midlet Algefri X fra Ecostyle. Det er firmaet Facade Rens, der udfører arbejdet. Arbejdet vil foregå fra arbejdslift og kræver en uge med vindstille vejr. Derfor bliver vi nødt til at advisere alle beboere med kort varsel på tre dage alt efter vejrudsigterne. Der vil komme nærmere information på vores hjemmeside og med opslag i opgangene, så beboere kan nå at flytte blomster og andet, som ikke kan tåle at blive ramt lidt at algemidlet. Det kan desværre ikke helt undgås, at der nogle steder kan komme lidt algemiddel på vinduer og døre, når arbejdet pågår.


Snedkerarbejde

I maj måned begyndes også snedkerarbejde med døre og vinduer samt nogle lejligheders andre udfordringer. Vi har på nuværende tidspunkt en række lejligheder forskellige steder i vores bygninger, hvor der skal udbedres skader. Disse arbejder vil delvist blive udført fra arbejdslifte og vil vare sommeren over.

Murerarbejde

Igen i år skal vi have vedligeholdt vores facadepuds flere steder hen over sommeren. Dette vil blive udført af to murere, som også vil arbejde fra lifte.

Maling af altanbrystninger

Udendørs reparationsmalerarbejde af altanbrystninger vil blive udført i løbet af sommeren delvist fra lift. Hvis du har bemærket steder på altanens brystning, hvor malingen skaller af, så kan du melde det til ejendomsinspektøren.

Flere nyheder

Nyhedsoversigten