Udskiftning af vand- og energimålere

Publiceret 28.09.2021

Når Brunata i den kommende tid har udskiftet vand- og energimålere, behøver du ikke længere at være hjemme ved den årlige aflæsning af forbruget.

(English version available below)

Teknikere fra Brunata kommer og udskifter vand- og energimålere i alle lejligheder. Arbejdet vil blive udført i perioden den 11. - 21. oktober 2021.

Alle beboere vil få besked direkte fra Brunata via brev. Brevet sendes med Post Nord senest 10 dage før første monteringsdato.

Udskiftningen af vand- og energimålere betyder, at fremtidige aflæsninger vil ske elektronisk udefra, så beboerne ikke mere behøver at være hjemme ved aflæsninger af vand og varme.

Det er vigtigt, at Brunatas servicetekniker kan komme ind i lejlighederne ved første besøg.

Hvis teknikeren ikke kan komme ind, bliver lejlighedens beboer faktureret gældende timepriser for endnu et besøg. Dette besøg vil blive udført senest seks uger efter endt montering af alle vand- og energimålere.

Hvis du ikke er hjemme på den pågældende dag, kan du lægge en nøgle på ejendomskontoret hos Henrik. Husk at mærke nøglen med navn og nummer, så det er nemt at se, hvilken lejlighed nøglen hører til.

Det er vigtigt, at der er fri og nem adgang til teknik-skakten.

It is time to change the water meters and heat meters

Technicians from Brunata will change water meters and heat meters in all flats. The work will be made from October 11, 2021 to October 21, 2021.

All residents will receive an information letter directly from Brunata. The information letter is sent by Post Nord 10 days before the first date for changing the meters.

The change of the water and heat meters means, that future readings will be made electronically, therefore, in future, residents do not need to stay at home when the meters are being read.

It is important that Brunata’s technicians can access the flat at the informed visit.

If the technicians cannot access the flat, the resident of the flat will be invoiced current hourly fees for a new visit. This visit will be made six weeks after the installation of all water and heat meters.

If you are not at home on the day for the planned work, you can leave a key with Henrik at the caretaker’s office. Please mark the key with your address, so it is easy to see which flat the key belongs to.

It is important that there is easy access to the meters.