Udskydelse af generalforsamlinger

Publiceret 16.03.2020

De planlagte generalforsamlinger i E/F Havneholmen og i Parkeringslauget udskydes på grund af corona-krisen.

I lyset af regeringens tiltag i forbindelse med Corona-virus, ser vi os desværre nødsaget til at udskyde afholdelsen af de planlagte generalforsamlinger for både E/F Havneholmen og Parkeringslauget.

Det er uvist, hvor lang en periode der er tale om, men vi følger naturligvis udviklingen – også mere generelt – og vil informere, når der er nyt i forhold til ny dato for afholdelse.

En gennemførelse af generalforsamlingen på et senere tidspunkt vil - under disse omstændigheder - ikke bevirke ugyldighed, selvom generalforsamlingen i så fald ikke vil blive afholdt i henhold til vedtægternes formelle krav. Grundlaget herfor er en dom afsagt af Østre Landsret.

Vi beklager den ulejlighed udskydelserne måtte medføre og håber, at vi med dette tiltag kan være med til at minimere virusudbredelsen.


Har du spørgsmål?

Al kontakt til E/F Havneholmen og bestyrelsen går gennem ejerforeningens administrator. Spørgsmål skal derfor rettes til WA ApS,

telefon: 32 64 46 00 eller via e-mail: https://wadm.signflow.dk/webapp/securemailbox/new


Download

Download brevet fra ejerforeningens administrator, WA ApS (pdf)

Flere nyheder

Se nyhedsoversigten