Vedligehold over sommeren

Publiceret 11.05.2020

Sommeren nærmer sig med hastige skridt og temperaturen stiger støt. Det gør, at vi kan komme i gang med det udvendige vedligehold af klimaskærmen på vores bygninger.


Vi skal have ordnet pudsskader, og der vil være fuger, døre og vinduer og andet, som skal repareres. Det arbejde kræver en arbejdslift. Så fra torsdag den 14. maj har vi en lift kørende på området. Den begynder kl. 08:00 og slutter kl 15:00. Liftarbejdet vil ikke været i samme omfang, som de foregående år.

I år skal vi også have sprøjtet vores facader mod grønne alger. Det klarer Dansk Facade Rens, men det kræver godt og næsten vindstille vejr. Så det bliver med kort varsel, alt efter vejret, at vi sætter det arbejde i gang. Der vil komme information ud, når arbejdet går i gang, så man kan nå at fjerne planter og andet fra altanerne, som ikke kan tåle algerensemidlet.

Sommerferien vil være i ugerne 29, 30, 31. Så det meste af juli måned vil der ikke være lifte på Havneholmen.

Sommerens udendørsarbejde forventes at slutte med udgangen af september måned.


Covid-19 forholdsregler

I forbindelse med Covid-19 og smittefare har vi måtte iværksætte et par tiltag. Alle gadedørshåndtag, dørhåndtag i kælderen og knapper i elevatorerne bliver desinficeret hver mandag og torsdag.

Personlig henvendelse på ejendomskontoret bør kun ske i akutte tilfælde. Det er bedre at kontakte ejendomsinspektør Henrik via mail hdn@ef-havnehomen.dk eller mobil telefon 2032 6677 for at lave aftaler. Disse tiltag kører til og med august måned.


Klap dit pap!

Vi genererer rigtig meget pap til udsmidning i denne tid. Sikkert fordi mange beboere har været meget hjemme og bestiller varer via internettet. Det gør, at vores papcontainere er overfyldte uge efter uge. Vi må derfor henstille til, at man folder og slår sit pap affald sammen, inden det kommer i containeren ... for alle beboeres skyld. Det er godt naboskab.

Alle beboere ønskes en rigtig god sommer af Ejendomsinspektør Henrik.

Flere nyheder

Se nyhedsoversigten