Forårsarbejde i haveanlægget

Publiceret 13.03.2018

Foråret nærmer sig og i den anledning kan vi glæde os til, at vores anlægsgartner Gottlieb snart indleder forårsarbejdet med beskæring, lugning og vedligehold af vores fælles store haveanlæg på Havneholmen. Som opfølgning på beslutningen i EF-Havneholmen ved generalforsamlingen i 2016 er der i forbindelse med efterbeplantning foråret 2017 inkluderet udvalgte områder med afdæmpede strand-/engblomster herunder ”Engelskgræs og ”Anis Isop”, hvilket der er kommet mange positive tilbagemeldinger på.

I haveanlægget i karre 9 udskiftes i år et mindre område med fjergræsser og i haveanlægget i karre 8 udskiftes et lidt større område med mosebunke, der begge mistrives.

I området op mod Aller er der konstateret et større område med græsinficerede prydgræsser ud mod parkeringsområdet / vejen , hvilket nødvendiggør en udskiftning af de inficerede prydgræsser.

I forbindelse med dette arbejde - der indledes her i marts måned - vil der ligeledes på udvalgte områder efterbeplantes med en afdæmpet kombination af prydgræsser iblandet ”Anis Isop”, der blomstrer hen over sommeren frem til september.

Vedligehold af haveanlægget udføres i et tæt samarbejde med anlægsgartner Gottlieb og Overdam Planteskole. Vi glæder os til at byde foråret velkommen og beder alle beboere og gæster på Havneholmen fortsat at respektere og efterleve vores fælles beslutning om, at havearealerne ikke er anlagt som offentlige arealer for hunde og deres efterladenskaber.

Ved fælles at værne og beskytte omkring haveanlægget og området i øvrigt kan vi fortsat glæde os over og være stolte af den smukke landskabsarkitektur, der også kendetegner Havneholmen.