Ejerforeningen‎ > ‎

Bestyrelse

Bestyrelsens opgaver består overordnet i at lede ejerforeningen, herunder sørge for god og forsvarlig varetagelse af fællesejendommens forhold, drift, ren- og vedligeholdelse af fællesarealer såvel indvendigt som udvendigt, tegning af sædvanlige forsikringer og betaling af driftsomkostninger i forbindelse hermed. 

Bestyrelsen skal også sikre, at administrationen af ejerforeningen foregår forsvarligt. Herudover skal bestyrelsen udarbejde en årsberetning til fremlæggelse på den ordinære generalforsamling.

Formand
Andreas Segerros - Havneholmen 78, 1. th.

Bestyrelsesmedlemmer
Jan Thorsen, Havneholmen 84, 2. th.
Jan Melsø, Havneholmen 86, 2. th.
Ole Guldmann, Havneholmen 54, st. tv.
Jacob Steen Andersen, Havneholmen 86, 3. tv.

Suppleanter
Joseph Wald, Havneholmen 54, 2.th.
Jesper Witt Knudsen, Nordic Property Management (Repræsenterer Heimstaden)
Beplantning på Havneholmen. Foto: Frank Lund
Bestyrelsen sørger for at generalforsamlingens beslutninger føres ud i livet. Det foregår i tæt samarbejde med ejerforeningens administrator og ejendomsinspektøren.


Kontaktoplysninger
Ejerforeningen 
Havneholmen
c/o Wind Administration
Havneholmen 21, 5., 1561 København V
havneholmen@gmail.com


Se også 
Husorden

Vedtægter

Referater af generalforsamlinger