Ejerforeningen

Ejerforeningens formål er at administrere vores fælles ejendom og andre fælles anliggender. Foreningen udgøres af samtlige lejlighedsejere i ejendommen, og den har ansvaret for driften af ejendommen.

Ejerforeningen afholder generalforsamling en gang om året. Her bliver beslutninger vedrørende ejendommen og foreningens aktiviteter truffet.
Ejerforeningen er derimod ikke involveret i formidling af kontakt til private udlejere på Havneholmen.

Bestyrelsen har ansvaret for at generalforsamlingens beslutninger føres ud i livet. Det foregår i tæt samarbejde med ejerforeningens administrator og ejendomsinspektør.


Kontaktoplysninger
Se bestyrelsens sammensætning og find kontaktoplysninger

Havneholmen set fra Bryggebroen. Foto: Frank Lund
Havneholmen 48-86, der er tegnet af arkitektfirmaet Lundgaard & Tranberg, skiller sig med sine lyse flader og kuperede stil ud fra resten af bebyggelserne langs Københavns Havn.