Dagligdag‎ > ‎

El & varme

Aflæsning af el
Aflæsning af el foregår fra el-skabene i underetagen. Målerskabene er placeret i nærheden af de enkelte trapperum og kan åbnes uden brug af værktøj.


Du kan frit vælge leverandør og afregne el-forbrug med den leverandør, du vælger.


Varmemåler
Varmesystemet måler udetemperaturen og tilpasser frem-
løbet af varme til alle lejligheder. Varmesystemet slukker automatisk når sommervarmen er høj nok, og så finder systemet også ud af at spare energi til brug for pumper og andet.
Aflæsning af varme 
Vi får aflæst varme en gang årligt. Forbruget aflæses inde i lejligheden, som Brunata skal have adgang til. Oftest varsles varmeaflæsningen en uges tid i forvejen, og det forventes, at man er hjemme i et tidsrum på ca. fire timer. 

Har man ikke mulighed for at være hjemme, kan man deponere sin nøgle hos ejendomsinspektøren efter nærmere aftale.


Tip: Sådan sparer du på varmen
Du kan spare på dit varmeforbrug ved at sørge for at 
udluftningsristene på dine vinduesrammer er åbne - også i vinterhalvåret.