Dagligdag‎ > ‎

Affald

Husholdningsaffald

Affaldsskakterne i opgangene er beregnet til husholdningsaffald. Faktisk er der kun plads til affaldsposer, der rummer højst 15 liter - og så skal poserne være lukkede.


Pizzabakker stopper affaldsskakten til og hører derfor hjemme i affaldsrummet (i papcontaineren). Undlad også at bruge affaldsskakten til tøj, stof, bøjler, vinkasser, sko, aviser og lignende. 


Hver gang affaldsskakten stopper til betyder det ekstra udgifter for os alle.
Biocontainere på Havneholmen
Bioaffald
Du kan aflevere poser med bioaffald i de containere, der er mærket Bio. De er placeret på parkeringspladsen ved nedkørslen til parkeringsanlægget, og de bliver tømt hver torsdag. Undgå at fylde bioposen helt og luk posen med en knude. Brug gerne to poser, hvis dit bioaffald er meget vådt eller tungt. 
Du kan bestille gratis bioposer med levering til din adresse på Københavns Kommunes hjemmeside:

Læs mere om bioaffaldsordningen på:


Affaldsrum
Storskrald
Flasker, glas, pap, aviser og papir samt batterier kan du komme af med i affaldsrummet i underetagen lige ved gitterporten.Glas afleverer vi i glascontainerne, der også er placeret i affaldsrummet.

Er du i tvivl om, hvordan du skal sortere dit affald, så orientér dig på skiltene i affaldsrummet.


Ejendommens affaldsordning modtager ikke storskrald eller byggeaffald. Det hører hjemme på genbrugsstationen


Vi opstiller en container til storskrald, hver måned - se kalenderen.

Genbrugsstation lige i nærheden

Det affald, vi ikke kan håndtere selv, fx miljøaffald (medicin, syre, olie, benzin, maling, kemikalier), og storskrald (møbler, cykler og el-skrot) kan du komme af med på Vasbygades Genbrugsstation, der ligger lige rundt om hjørnet.


Se vejen til Vasbygades Genbrugsstation